Matrex logo

REFERENCE:

AERODROM „NIKOLA TESLA“ BEOGRAD,
AERODROM PODGORICA – glavna pista (izvodio radove INSTITUT ZA PUTEVE BEOGRAD),
JP „PUTEVI SRBIJE“,
A.D. „SRBIJAPUT“ BEOGRAD,
A.D. „SRBIJAAUTOPUT" BEOGRAD,
A.D. „VOJVODINAPUT-PANČEVO“ PANČEVO,
A.D. „PUTEVI“ ČAČAK,
A.D. „PUTEVI“ UŽICE,
A.D. „PUTEVI“ POŽEGA,
A.D. „NOVI PAZAR-PUT“ NOVI PAZAR,
A.D. „VOJVODINAPUT-ZRENJANIN“ ZRENJANIN,
P.Z.P. „BEOGRAD“ A.D. BEOGRAD,
P.Z.P. „ZAJEČAR“ A.D. ZAJEČAR,
P.Z.P. „KRAGUJEVAC“ d.o.o.,
P.Z.P. „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC,
P.Z.P. „NIŠ“ A.D. NIŠ,
P.Z.P. „VRANJE“ A.D. VRANJE,
P.Z.P. „VALJEVO“ A.D. VALJEVO,
P.Z.P. „KRUŠEVACPUT“ A.D. KRUŠEVAC,
JKP „VODOVOD“ KRALJEVO,
JKP „VODOVOD“ LESKOVAC,
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZCIJA,
JKP „GREJANJE“ PANČEVO,
JKP „KOMUNALAC“ NOVI BEČEJ,
JKP „PUTEVI“ KRALJEVO,
JKP „MLADOST“ PANČEVO,
JKP „ZELENILO“ PANČEVO,
JP „VODOKANAL“ BEČEJ,
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN,
J.P. „GRADAC“ ČAČAK,
LUKA „DUNAV“ A.D. PANČEVO,
KP „NAŠ DOM“ LOZNICA,
„CRNAGORAPUT“ A.D.,
„SARAJEVOPUTEVI“ D.D.,
„ULICA I PATIŠTA“ SKOPLJE

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA

je naredna generacija ove tehnologije za popravku puteva i kolovoza. I to ne samo za primenu u udarnim rupama, već i za trajne popravke eksploatacionih naprslina i nanošenje pomoću asfaltnih rasipača.

MATREX-ova revolucionarna formula stapanja asfalta, ovlaživača i ko-polimera meša se sa odabranim agregatima da bi se stvorio ovaj materijal vrhunskog kvaliteta za asfaltiranje.

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA je sredstvo za popravku puteva u svim vremenskim okolnostima, efikasan do -26°C dakle pre svega za ekstremno hladne zimske dane, a deluje podjednako dobro i u uslovima vrele klime (do 49°C).

Ovaj jedinstveni proizvod se lako koristi i ostaje gibak prilikom nanošenja od strane ekipe za održavanje puteva.
Prilikom krpljenja kolovoza MATREX DUGOTRAJNIM HLADNIM ASFALTOM saobraćaj se može normalno odvijati.

PRE I POSLE nanošenja MATREX DUGOTRAJNE HLADNE ASFALTNE MASE

Matrex strelica upućuje na text

PRE I POSLE nanošenja MATREX DUGOTRAJNE HLADNE ASFALTNE MASE

Matrex strelica upućuje na text

MATREX DUGOTRAJNA HLADNA ASFALTNA MASA ZA KRPLJENJE KOLOVOZA nudi sveobuhvatnu listu karakteristika koje omogućavaju bilo kom korisniku da kupuje sa sigurnošću. Svojstva ove mase su sledeća:

 • Hladno aplikovan, lak za upotrebu

 • Sadrži jedinstvene ko-polimere, vlažeće agense, odabrani selektovani bitumen i agregate

 • Primena u svim vremenskim uslovima: zima, proleće, leto, jesen

 • Podešava se minutama od postavljanja i odmah prima saobraćaj

 • Flexibilan i elastičan materijal

 • Trajna popravka za rupe, zaseke i ostala održavanja

 • Vezuje za dno udarnih rupa, čak iako je udarna rupa ispunjena vodom, kao i za kolovoz, bilo da je reč o drvenoj, čeličnoj ili betonskoj podlozi

 • Efikasan od -15°F (-26°C) do 120°F (49°C) stabilan na mržnjenje i topljenje (freeze/thaw stable)

 • Ostaje gibak za lako rukovanje

 • Dve godine garancija za držanje na otvorenom na gomili, neograničeno u kantama (u kantama se može čuvati napolju do 24 sata pre upotrebe ne sme se zamrznut ugrađivati)

 • Ne zahteva zaptivajući pokrivač asfaltne emulzije

 • Može biti pokriven sa vrućim asfaltom bez pojave curenja („bleeding occuring”)

 • Pokazuje se jednako kao vruć asfalt za zakrpe (performs)

 • Ekonomičniji od vrućeg asfalta ili uobičajnih hladnih mešavina za popravke

 • Ne zagađuje okolinu

 • Može se reciklirati sam ili sa uobičajenim asfaltom

Matrex strelica upućuje na text

MATREX se brzo vezuje za dno udarnih rupa, čak iako je udarna rupa ispunjena vodom, kao i za kolovoz, bilo da je reč o drvenoj, čeličnoj ili betonskoj podlozi.

Matrex proizvod Matrex dugotrajni hladni asvalt Matrex proizvodnja sirom Srbije
Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „KRAGUJEVAC“

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „KRAGUJEVAC“

Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „POŽAREVAC“

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „POŽAREVAC“

Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „ZAJEČAR“

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „ZAJEČAR“

Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „NIŠ“

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA ZA POTREBE „PUTEVA SRBIJE“ NA BAZI P.Z.P. „NIŠ“

Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA U BEOGRADU

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA U BEOGRADU

Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA U MAKEDONIJI

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA U MAKEDONIJI

Matrex strelica upućuje na text

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA U BOSNI

PROIZVODNJA MATREX DUGOTRAJNOG HLADNOG ASFALTA U BOSNI

REFERENCE:

AERODROM „NIKOLA TESLA“ BEOGRAD,
AERODROM PODGORICA – glavna pista (izvodio radove INSTITUT ZA PUTEVE BEOGRAD),
JP „PUTEVI SRBIJE“,
A.D. „SRBIJAPUT“ BEOGRAD,
A.D. „SRBIJAAUTOPUT" BEOGRAD,
A.D. „VOJVODINAPUT-PANČEVO“ PANČEVO,
A.D. „PUTEVI“ ČAČAK,
A.D. „PUTEVI“ UŽICE,
A.D. „PUTEVI“ POŽEGA,
A.D. „NOVI PAZAR-PUT“ NOVI PAZAR,
A.D. „VOJVODINAPUT-ZRENJANIN“ ZRENJANIN,
P.Z.P. „BEOGRAD“ A.D. BEOGRAD,
P.Z.P. „ZAJEČAR“ A.D. ZAJEČAR,
P.Z.P. „KRAGUJEVAC“ d.o.o.,
P.Z.P. „POŽAREVAC“ A.D. POŽAREVAC,
P.Z.P. „NIŠ“ A.D. NIŠ,
P.Z.P. „VRANJE“ A.D. VRANJE,
P.Z.P. „VALJEVO“ A.D. VALJEVO,
P.Z.P. „KRUŠEVACPUT“ A.D. KRUŠEVAC,
JKP „VODOVOD“ KRALJEVO,
JKP „VODOVOD“ LESKOVAC,
JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZCIJA,
JKP „GREJANJE“ PANČEVO,
JKP „KOMUNALAC“ NOVI BEČEJ,
JKP „PUTEVI“ KRALJEVO,
JKP „MLADOST“ PANČEVO,
JKP „ZELENILO“ PANČEVO,
JP „VODOKANAL“ BEČEJ,
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU APATIN,
J.P. „GRADAC“ ČAČAK,
LUKA „DUNAV“ A.D. PANČEVO,
KP „NAŠ DOM“ LOZNICA,
„CRNAGORAPUT“ A.D.,
„SARAJEVOPUTEVI“ D.D.,
„ULICA I PATIŠTA“ SKOPLJE