Matrex logo

„MATREX ROAD“ d.o.o. Beograd
Adresa: Braće Jerković br. 149, 11010 Beograd
Zrenjaninski put - Krnjača

Tel.:+ 381 11 414-29-29
Mob.:+ 381 63 32-29-29
E-mail: matrexroaddoo@gmail.com

Poslovni podaci:
PIB 107925994
Šifra delatnosti 4211
Matični broj 20898666
Tekući račun: 275-10221976750-59 Societe generale banka

www.matrexhladanasfalt.com / Matrex Hladni Asfalt